مساله ي تقسيم ارث

مساله ي تقسيم ارث

در زمان هاي قديم ، فردي كه ۱۷ شتر داشت، وصيت نامه ي خود را چنين تنظيم كرد :پس از مرگ من ، شترهايم را به نسبت هايمساله ي تقسيم ارث بين سه پسرم تقسيم كنيد .چند روز بعد آن مرد از دنيا رفت و فرزندانش خواستند كه طبق وصيت نامه به تقسيم شترها بين خود بپردازند، اما با مشكل روبرو شدند چرا كه عملا" امكان چنين تقسيمي وجود نداشت . از اين رو به شخص حكيمي كه درآن شهر زندگي مي كرد، مراجعه كردند و مساله را با وي درميان گذاشتند . حكيم كه خود چند شتر داشت به آنان چنين راه حلي را پيشنهاد كرد :

ابتدا من يك شتر به شما قرض مي دهم ، با اين حساب ، تعداد كل شترها به ۱۸ نفر خواهد رسيد . بنابراين ، پسري كه به نسبت ارث مي برد ، ۲ شتر برمي دارد ؛ پسري كه به نسبت ارث مي برد ، ۶ شتر بر مي دارد و بالاخره پسري كه به نسبت ارث مي برد ، ۹ شتر بر مي دارد . اگر تعداد اين شتر ها را باهم جمع كنيم ، حاصل ۱۷ شتر خواهد بود و در نهايت يك شتر باقي مي ماند كه آن را بايد بابت قرضي كه از من گرفته ايد به من برگردانيد . وبه اين روش، مساله ي تقسيم ارث حل مي شود.