تعیین فاصله تا افق

از ساحل به طرف دریا نگاه کنید به طوری که چیزی مانع دید شما نشود.تا افق ، شما آب می بینید ، آب و باز هم آب.اما افق چقدر دور است؟ممکن است بی نهایت دور به نظر برسد ولی یک محاسبه ی ساده چیز دیگری را نشان می دهد.
وضعیت در شکل زیر نشان داده شده است .فرض کنید شما در نقطه ی A در کنار ساحل ایستاده اید. چشم های شما در نقطه ی O کمی بالای سطح زمین قرار دارند . به نظر می رسد که افق در H است که OH بر سطح کروی زمین مماس است .

تعیین فاصله تا افق

مثلث قائم الزاویه ی HOM را (که در آن M مرکز کره ی زمین است) در نظر می گیریم .پس می توان OH=a را به کمک قضیه ی فیثاغورث محاسبه کرد . (شعاع کره ی زمین r و اندازه ی قد شما h معلومند.)

=

همان طور که می دانیم r  تقریبا" 6367 کیلو متر است پس برای شخصی با قد یک متر و ۸۰ سانتی متر، نتیجه می شود که a حدود ۴۷۸۸ متر یعنی نزدیک ۵ کیلو متر است.

منبع : مجله ی گنجینه شماره ی ۲۲