۱۳۹۸/۰۸/۰۹

ماشین‌حساب

در تمامی مسابقات ریاضی واترلو استفاده از ماشین حساب مجاز است به شرط آنکه هیچ یک از ویژگی‌های زیر را نداشته باشد:

  • دسترسی به اینترنت
  • قابلیت اتصال به دستگاه‌های دیگر
  • دارای حافظه برای ذخیره‌ی اطلاعات مانند فرمول‌ و متن
  • توانایی محاسبات جبری
  • دارابودن نرم‌افزارهای هندسی

برخی از انواع ماشین حساب‌های غیر مجاز عبارتند از Casio ClassPad 300 series ، HP Prime و TI-Nspire CAS.

 

در مسابقات ریاضی واترلو که به صورت تشریحی برگزار می‌شوند از آنجا که ممکن است از ماشین حساب برای محاسبات عددی استفاده گردد باید مراحل محاسبات ریاضی نوشته شود و توجه داشته باشید که بخشی از نمره هر سوال به نوشتن راه حل کامل تعلق می‌گیرد. به طور مثال ممکن است که ماشین حساب شما بتواند نقطه تقاطع محور xها با خط به معادله y = x3 – x را به دست آورد ولی شما باید مراحل جبری این محاسبات و نحوه به دست آوردن پاسخ نهایی را در پاسخنامه خود بنویسید.