مسابقه کیلی روز جمعه ۱۷ آبان ماه با حضور بیش از ۲۰۰ نفر از دانش‌آموزان برتر در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد.