پارک کودکان

پارک کودکان 

این داستان مربوط به یکی از پارک‌های بازی کودکان است. در این پارک، وسایل زیادی برای بازی و سرگرم کردن بچّه‌ها وجود دارد. یکی از این وسایل، چرخ و فلک بزرگی است که در بین بچّه‌ها طرفداران زیادی دارد. هزینه ی بلیط این چرخ و فلک برای کودکان زیر ۱۰ سال، نصف قیمت است. به خاطر همین، گاهی اوقات کودکان بالای ۱۰ سال نیز ادعا می‌کنند کم تر از ۱۰ سال سن دارند تا بتوانند با نصف قیمت وارد چرخ و فلک شوند. متصدی چرخ و فلک که اندکی نیز با ریاضیات آشنایی دارد از یک روش جالب برای فهمیدن سن بچّه‌ها استفاده می‌کند. یک بازی با ماشین حساب . بازی به این صورت است که او ماشین حساب خود(که خیلی باهوش است و سن و روز و ماه تولد بچه‌ها را دقیقاً اعلام می‌کند.) را به هر کدام از بچّه‌ها می‌دهد و از آن ها می‌خواهد تا عملیات زیر را انجام دهند:
۱- شماره ی ماهی را که متولد شده‌اید به ماشین حساب بدهید.
۲- آن عدد را در ۱۰۰ ضرب کنید.
۳- روزی که متولد شده‌اید را با حاصل ضرب بالا جمع کنید.
۴- حاصل جمع را در عدد ۲ ضرب کنید.
۵- حاصل ضرب را با عدد ۶ جمع کنید.
۶- حاصل جمع را در عدد ۵ ضرب کنید.
۷- حاصل ضرب را با عدد ۴ جمع کنید.
۸- حاصل جمع را در عدد ۱۰ ضرب کنید.
۹- عدد ۳۴۰ را از حاصل ضرب بالا کم کنید.
۱۰- حاصل را با سن تان جمع کنید.
فرض کنید عدد ۱۰۲۱۱۱ روی صفحه ی نمایش ماشین حساب ظاهر شد. این یعنی این که شما ۱۱ سال دارید و در بیست و یکم دی ماه متولد شده‌اید و البته باید تمام قیمت بلیط را بپردازید.

توضیح بازی:

همان طور که در مثال دیده می‌شود، حاصل یک عدد ۶ رقمی خواهد بود که دو رقم سمت راست: سن، دو رقم وسط :روز تولد و دورقم سمت چپ :ماه تولد شما هستند . (گاهی ممکن است عدد حاصل ۵ رقمی باشد که در این صورت ، ماه تولد شما یک رقمی است.) این بازی را به همراه چند نفر دیگر انجام دهید. با امتحان کردن عددهای مختلف ، کم‌کم متوجه می‌شوید اعدادی که در مراحل ۵ و ۷ وارد عملیات شده‌اند، در مرحله ی ۹ خنثی می‌شوند. به طوری که ۲ رقم سمت راست عدد به دست آمده ی قبل از مرحله ی ۱۰ ، صفر می‌شوند. پس با اضافه کردن سن در مرحله ی ۱۰ ،حتماً ۲ رقم سمت راست، سن فرد را نشان خواهند داد.

منبع :کتاب سرگرمی های ریاضی با ماشین حساب
مترجم: پرویز امینی