چقدر راه می رویم ؟

کسی ما را سرزنش به گزافه گویی نمی کند اگر بگوئیم هر بچه ای از ۳ یا ۴ سالگی روزانه لا اقل ۵ ساعت راه می رود. در هر ساعت بدون آن که عجله کند می تواند ۴ کیلو متر راه برود بنا بر این هر بچه ای در روز ۲۰ کیلو متر راه می رود. این مقدار برای سال، تقریبا" 360‍‍×20 یعنی ۷۲۰۰ کیلو متر می شود.
طول استوای زمین مساوی ۴۰۰۰۰کیلو متر است از این جا به سادگی می توان محاسبه کرد که هر بچه ای در مدت ۵ سال و چند ماه می تواند با پای پیاده کره ی زمین را دور بزند البته این محاسبه را خیلی با احتیاط انجام دادیم.

چقدر راه می رویم ؟ 

به این ترتیب می توان قبول کرد که هر آدم سالمی می تواند در سال ۷۲۰۰ کیلو متر راه برود یعنی یک آدم ۶۰ ساله توانسته است لا اقل فاصله ی زمین تا ماه را راه برود که ۳۸۴۰۰۰ کیلو متر می باشد.
 


منبع :کتاب در پی فیثاغورث
MARTIN GARDNER