تقسیم نان

  در زمان های گذشته دو مسافر که قصد سفر به شهری دیگر داشتند در بیابان می رفتند هنگام ظهر که رسید آن دو مسافربه قصد خوردن غذا مکانی را انتخاب کردند و در آن جا نشستند . یکی از آن ها از خورجین خود ۵ قرص نان و دیگری ۳ قرص نان که همراه[…]

مساله ی توزین

احمد آقا برای وزن کردن کالای فروشی خود که بین ۱تا ۴۰ کیلوگرم وزن دارد از یک ترازوی معمولی استفاده می کند.او برای توزین،تنها ۴ عدد وزنه به وزن های 9،۳،۱و۲۷  کیلو گرمی دارد و برای وزن کردن جنس ها با وزن های گوناگون از همین ۴ وزنه استفاده می کند. او چگونه می تواند کالاهایی[…]

کرایه ی هتل

مسافری که می خواست چند روزی در هتل بماند، پول نداشت اما زنجیری قیمتی داشت .هتل دار موافقت کرد که به مسافر اتاق و غذا بدهد به شرط آن که هر روز یکی از حلقه های زنجیر او را بگیرد .    زنجیر هفت حلقه داشت و مسافر تنها با جدا کردن یکی از حلقه های زنجیر[…]