راهیابی دانش آموز سرپل ذهابی به مسابقات جهانی ریاضیات دانشگاه واترلو کانادا

مرصادنیوز: نرگس نصوری دانش آموز سرپل ذهابی با شرکت در آزمون ورودی انجمن ریاضی دانان جوان ایران برای سومین سال پیاپی موفق به راهیابی به مسابقات جهانی ریاضیات دانشگاه واترلو کانادا شد.

[…]