ریاضی‌دانی برای تمام فصول

دیوید هیلبرت در ۲۳ ﮊانویه ی سال ۱۸۶۲ در شهر کونیگسبرگ ،شهری در روسیه ی فعلی، متولد شدو در ۱۴ فوریه ی سال ۱۹۴۳ در شهر گوتینگن آلمان چشم از جهان فرو بست.وی از سال ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۵ به تدریس ریاضیات در دانشگاه کونیگسبرگ اشتغال داشت و ما بقی عمر پر بار علمی خود را[…]