لطیفه ریاضی

در این مقاله می خواهیم یک ادعای بزرگ کنیم ادعا: وزن فیل = وزن پشه اما چه طور این ادعا را ثابت کنیم : اگر x وزن فیل و y وزن پشه باشدو قرار دهیم     آن گاه: از ضرب این رابطه ها خواهیم داشت:   در نتیجه : با اضافه کردن  به دو طرف داریم[…]

ریاضی‌دان منجم

ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی در ذی الحجه ۳۶۲هجری قمری در شهر کاث در حوالی خوارزم چشم به جهان گشود.در زمان جوانی اش دست کم چهار قدرت درخوارزم و پیرامون آن باهم درستیز بودند ، درنتیجه بیرونی از اوایل سنین بیست سالگی ، بخش اعظم عمرش را یا درخفا گذراند یا از نزد پادشاهی به[…]