مسافرت به ماه با آسانسور

یکی از دانشمندان، طبق محاسباتی که انجام داده به این نتیجه رسیده است که آسانسورچی یک آسمان خراش در ۱۵ سال به اندازه ی فاصله ی بین زمین تا ماه بالا می رود.   اگر برای کسی که در طبقه ی دوم یک ساختمان زندگی می کند،حساب کنیم که در سال چند پله یا چند[…]

چرتکه

چُرتکه ابزاری قدیمی برای محاسبه ی چهار عمل اصلی است که هنوز در بسیاری از کشورهای آسیایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. واژه ی چرتکه در فارسی احتمالاً از روسی گرفته شده است. گونه ی روسی چرتکه، چوتی یا شوتی نام دارد.     ساختار چرتکه: یک چرتکه ی استاندارد برای انجام چهار عمل اصلی ریاضی مورد استفاده قرار می‌گیرد .چرتکه از[…]

روشی در ضرب

در این مقاله، به بررسی روش ضربی که به غیاث الدین جمشید کاشانی نسبت می دهند ، می پردازیم .     فرض کنید می خواهیم عدد ۳۴۲۵ را در عدد ۲۵۸ ضرب کنیم چون۲۵۸ یک عدد سه رقمی و ۳۴۲۵ یک عدد چهار رقمی است مستطیلی به ابعاد 4×3 رسم می کنیم و آن را[…]

سیری در کیهان

به مجموعه‌ای از اجرام سنگین و سیاراتی که همگی به دور یک ستاره در گردش اند، منظومه گفته می‌شود. بی تردید معروف‌ترین منظومه، منظومه ی شمسی است که در کهکشان راه شیری قرار گرفته است. در این منظومه ،خورشید ستاره ی مرکزی است و ۹ سیاره به دور آن در گردش اند که به ترتیب[…]

شکست ماشین حساب

در این مقاله،محاسبه ی سریع نوع خاصی از ضرب را مورد بررسی قرار می دهیم . فرض کنید ماشین حسابی ۸ رقمی در اختیار داریم و می خواهیم ضرب ۹۹۹۹۹×11111را انجام دهیم .چون این ماشین حساب از انجام آن عاجز است پس باید محاسبه ای وقت گیر روی کاغذ انجام دهیم.   اما روش پیشنهادی[…]