یک روز با حجم

  روزی پسرکی با پدرش برای خرید از خانه خارج شدند. در مسیر به چند ماشین حامل میوه برخوردند که هندوانه و خربزه می‌فروختند، پدر به طرف میوه‌فروش‌ها رفت و در خصوص قیمت هندوانه‌ها پرسید و بعد دو هندوانه برداشت و به فروشنده داد، فروشنده قیمت هندوانه‌ی بزرگ را ۵/۱ برابر هندوانه‌ی کوچک اعلام کرد.(هندوانه[…]

محیط زمین

  در ظهر روز آخر خرداد ماه پرتو خورشید در شهر سین به طور عمود به داخل چاهی می‌تابد و در همین لحظه در شهر اسکندریه که ۵۲۰ مایل با شهر سین فاصله دارد،پرتو خورشید با تکه چوب ۱۰ فوتی که به طور قائم در زمین فرو رفته، زاویه ی 5/7 درجه ‌تشکیل می‌دهد. اراتستن با اندکی[…]

راه حل ژول ورن

ممکن است زمانی به درخت یا صخره ای با ارتفاع بلند بر خورد کرده باشیم و بخواهیم ارتفاع آن را اندازه بگیریم اما ندانیم چه طور باید این کار را انجام دهیم. در این جا طرحی را ارائه می دهیم که در رمان مشهور ژول ورن به نام‌ «جزیره ی اسرار آمیز» نقل شده است[…]

یک ماهی و دو مرغ ماهی خوار

دودرخت در طرفین رودخانه ای به فاصله ی ۲۵متر از هم قرار دارند که بلندی یکی ۱۰مترودیگری ۱۵متراست. دربالای هر درخت یک مرغ ماهی خوار نشسته است .ناگهان آن دو همزمان یک ماهی را روی خط واصل پای دو درخت در سطح آب مشاهده می کنند و با هم شروع به پرواز می کنند.هر یک روی یک خط[…]

تعیین فاصله تا افق

از ساحل به طرف دریا نگاه کنید به طوری که چیزی مانع دید شما نشود.تا افق ، شما آب می بینید ، آب و باز هم آب.اما افق چقدر دور است؟ممکن است بی نهایت دور به نظر برسد ولی یک محاسبه ی ساده چیز دیگری را نشان می دهد. وضعیت در شکل زیر نشان داده شده است .فرض[…]