استخوان های نپر

 استخوان های نپر

چهارصد سال پیش، وسایل امروزی که بتوانند محاسبات را به سرعت و با دقت انجام دهند،وجود نداشت. بازرگانان برای محاسبه‌، دچار زحمت بودند. تا این که ریاضی‌دانی از کشور اسکاتلند به نام «جان نپر» توانست تا حدود زیادی مشکل آن‌ها را حل کند.
او یک وسیله‌ی محاسباتی میله‌ای شکل، از استخوان یا عاج درست ‌کرد که در واقع، نوعی جدول ضرب بود(شکل زیر). به این ترتیب، عمل ضرب بسیار راحت‌تر انجام می‌شد:

 

با استفاده از استخوان‌های نپر، حاصل ۸×64 به صورت زیر به دست می‌آید:

 

 


منبع: دانستنیهای ریاضی(۱)