پذیرفته شدگان مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

آنیسا بهرامی فریادرس

قبولی تیزهوشان کرمانشاه

Mohana Pashayi

محنا پاشایی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی مکتب الاحرار

Atena Pakzad

آتنا پاک زادایردموسی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی فاطمه الزهرا(س) تهران

Pegah Mirzaei

پگاه میرزایی

قبولی در مدرسه فرزانگان ۳ شیراز

Ali Jahangiri

علی جهانگیری

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی تهران

دانش آموز دارنده مدال

محمدرضا صبا

قبولی در مدرسه علامه‌حلی پرند

Parsa Mohseni Diba

پارسا محسنی دیبا

قبولی در مدرسه علامه‌حلی ۵ تهران

Parsa Haghnezhad

پارسا علی حق نژاد

قبولی در مدرسه علامه حلی ۸ تهران

Pouneh Yazdan Parast

پونه یزدان پرست

قبولی در مدرسه فرزانگان ۸ تهران

Nazanin Zahra Abedi

نازنین زهرا عابدی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی سلمان فارسی

Haniye Shadi Bakhsh

هانیه شادی بخش

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی کرج

Fatima Zare

فاطیما زارع

قبولی در مدرسه آینده‌سازان البرز

Ghasem Dashti

قاسم دشتی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی یزد

Mohammad Parsa Alikhani

محمد پارسا علیخانی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی تهران

Armin Azimzadeh

آرمین عظیم زاده

قبولی در مدرسه شهیدبهشتی ۲ ارومیه

Armin HashemiNasab

مهران هاشمی نسب

قبولی در مدرسه استعداد درخشان شهید بهشتی سمنان

Rasta Changizi

رستا چنگیزی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی الزهرا تهران

Zahra Delavar

زهرا دلاور

قبولی در مدرسه فرزانگان۳ تهران

Solaleh Ghasemi

سلاله قاسمی

قبولی در مدرسه نمونه‌دولتی آینده‌سازان البرز

هستی ابراهیمیان

قبولی در مدرسه تیزهوشان اصفهان

آوا طهماسبی

قبولی در مدرسه تیزهوشان اصفهان