نتایج مسابقه بین المللی ریاضی فرایر ۲۰۲۲

رتبهنام و نام خانواگیپایه تحصیلینوع مدرک اعطایی
۱سیده شایا حسینی۹دیپلم افتخار
۱مهراد شعبانزاده۹دیپلم افتخار
۲پویا عزتی۹دیپلم افتخار
۳بردیا خسروی۹دیپلم افتخار
۴آرش جعفریان۹دیپلم افتخار
۴بهار میرزایی۹دیپلم افتخار
۵ایلیا خلجی۹دیپلم افتخار
۶امیرعلی حسین ‌زاد۹گواهی شرکت در آزمون
۶سید آرمین وهاب‌پور۹گواهی شرکت در آزمون
۷سینا کرمی‌منشور۹گواهی شرکت در آزمون
۷زهرا شاه‌محمدی۹گواهی شرکت در آزمون
۷یحیا شیبانی۹گواهی شرکت در آزمون
۸علیرضا حکیم‌الهی۹گواهی شرکت در آزمون
۹ماریا غلامین۹گواهی شرکت در آزمون
۹محسن صوراسرافیل۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰امیرسام نخعی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۱امیرپارسا شریفی‌پور۹گواهی شرکت در آزمون
۱۲هستی حسنی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۳ریحانه اکبرنژاد۹گواهی شرکت در آزمون
۱۳امیرحسین نورمحمدی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۴فاطمه ادیبی‌پور۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵نویدرضا دیده‌دار۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵ابوالفضل کیانی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵عسل پورحسن۹گواهی شرکت در آزمون
۱۶غزل هاشمی‌نسب۹گواهی شرکت در آزمون
۱۶پارسا کریم‌پور۹گواهی شرکت در آزمون
۱۷فاطمه عسگری۹گواهی شرکت در آزمون
۱۷دینا گلچین‌نسب۹گواهی شرکت در آزمون
۱۷عسل حسنی اسفهرود۹گواهی شرکت در آزمون
۱۷تینا رحیمی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۸علیرضا پاکدامن۹گواهی شرکت در آزمون
۱۸نگین اسدی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۸رادین دیانی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۸سونیا گلزاری۹گواهی شرکت در آزمون
۱۹فاطمه دستوری۹گواهی شرکت در آزمون
۱۹ریحانه وحیدی‌زمان۹گواهی شرکت در آزمون
۱۹آرتین پاکزاد۹گواهی شرکت در آزمون
۱۹حسین ایزدپناه۹گواهی شرکت در آزمون
۲۰نیلوفر عشاقی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۰علیرضا غضنفرپور۹گواهی شرکت در آزمون
۲۰امیرمسعود هاشمی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۰ابوالفضل مظفری خسروی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۱فاطمه باقری۹گواهی شرکت در آزمون
۲۱نیلوفر اخلاقی‌ یزدی‌ نژاد۹گواهی شرکت در آزمون
۲۱امیرمحمد کرمی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۲آیدا محمودی‌فر۹گواهی شرکت در آزمون
۲۲محمد ملازهی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۲بنیامین سلطانی منصورآباد۹گواهی شرکت در آزمون
۲۲فراز نوری۹گواهی شرکت در آزمون
۲۲مهسا استوار۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳سارینا عزیزی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳نرگس بختیار۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳زهرا ابراهیم‌گل۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳معصومه گل‌محمدی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳هانا حبیبی اردبیلی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳یاسمین پالیزدار۹گواهی شرکت در آزمون
۲۴کیارش کاظم نژادی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۴تارا جژنی بالقچی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۴سید حسین حسینی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۵نیما علائی کنده۹گواهی شرکت در آزمون
۲۵دانیال ایمانی ماسوله۹گواهی شرکت در آزمون
۲۵سکینه قربانی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۵محمدامین فرزانه۹گواهی شرکت در آزمون
۲۶سپهر باقری۹گواهی شرکت در آزمون
۲۶مبینا دهقانی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۶احسان عشاقی بنی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۷مختار قربانی۹گواهی شرکت درآزمون
۲۷زهرا شیدایی بوانلو۹گواهی شرکت در آزمون
۲۷حسین نوری۹گواهی شرکت در آزمون
۲۸دنیا آرام۹گواهی شرکت در آزمون
۲۸آیدا مبارک۹گواهی شرکت در آزمون
۲۸امیرمحمد حسین‌زاده۹گواهی شرکت در آزمون
۲۹محمدامین علی‌جانی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۹سارینا سروده۹گواهی شرکت در آزمون
۲۹پویا عظیمی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۹مائده ظهیری نوگورانی۹گواهی شرکت در آزمون