کسب رتبه ممتاز توسط هشت نفر از دانش آموزان ایرانی نخبگان جوان در چالش جهانی بیور دانشگاه واترلو کانادا
در میان ۲۷۴۳۸ شرکت کننده در سراسر جهان

نتایج چالش هوش بیور سال ۲۰۲۲

رتبهنام و نام خانوادگیپایه تحصیلینوع مدرک اعطایی
۱آراد اکبری دزدارانی۲دیپلم افتخار
۱علی احمدی۳دیپلم افتخار
۲اهورا اسدی زیدآبادی۴دیپلم افتخار
۳امیرعلی صالح غفاری۲دیپلم افتخار
۴سیده آتریسا عقیلی۳دیپلم افتخار
۵تارا سادات حقگو۲دیپلم افتخار
۵آرتا احمدی۳دیپلم افتخار
۶شقایق فروقی منش۱دیپلم افتخار
۷فراز محمدزاده ماکویی۴گواهی شرکت در آزمون
۸احمدرضا زینی وند۴گواهی شرکت در آزمون
۹سام حسینی۲گواهی شرکت در آزمون
۱۰ملیکا قاسم اصفهانی۳گواهی شرکت در آزمون
۱۱سیده پرستش مداحی۲گواهی شرکت در آزمون
۱۲آرنوشا سلطانی۳گواهی شرکت در آزمون
۱۳محمد طاها مهدوی۳گواهی شرکت در آزمون
۱امیرحسین بهشتی۶دیپلم افتخار
۲مهدیه شهمرادی۶دیپلم افتخار
۳هومان متولی حبیبی۳دیپلم افتخار
۴کیاشا آصفی۶دیپلم افتخار
۴آرمین ضیغمی۶دیپلم افتخار
۵سوفیا سادات اسماعیلیان۶دیپلم افتخار
۶یاشار نصرت زهی۶دیپلم افتخار
۶رادمان شیبانی۶دیپلم افتخار
۷محمد یاسین جابری۶گواهی شرکت در آزمون
۷بهار مددی زاده۵گواهی شرکت در آزمون
۷محمدرضا صبا۶گواهی شرکت در آزمون
۸رادین جهانی پور۵گواهی شرکت در آزمون
۹امیرمحمد غنی لو۵گواهی شرکت در آزمون
۹پرهام محمدیاری ینگجه۶گواهی شرکت در آزمون
۱۰امیرعلی محمدی۶گواهی شرکت در آزمون
۱۱پارسا محسنی دیبا۶گواهی شرکت در آزمون
۱۲پویان خلیلی دهکردی۶گواهی شرکت در آزمون
۱۳هلیا مهاجر مازندرانی۶گواهی شرکت در آزمون
۱۳امیرعلی بابایان۶گواهی شرکت در آزمون
۱۴عرشیا سعیدی نیا۵گواهی شرکت در آزمون
۱۵آنیسا بهرامی فریادرس۶گواهی شرکت در آزمون
۱ابوالفضل ملک پور۸دیپلم افتخار
۱زهرا صفایی۸دیپلم افتخار
۲مهسا حیدری۸دیپلم افتخار
۳فائزه خجسته سالکویه۷دیپلم افتخار
۴آلان کرمیان۷گواهی شرکت در آزمون
۵علیرضا پرهیزگاری۷گواهی شرکت در آزمون
۶امیرعلی قلندری۸گواهی شرکت در آزمون
۶پارمین ثواب محمدی۸گواهی شرکت در آزمون
۶روناک موسوی۷گواهی شرکت در آزمون
۷آرین امیری۸گواهی شرکت در آزمون
۸سحر کشاورزیان۷گواهی شرکت در آزمون
۹ایلیا آب روشن۸گواهی شرکت در آزمون
۱۰محمدپارسا گیلانی۷گواهی شرکت در آزمون
۱۱پارسا آذرافزا۸گواهی شرکت در آزمون
۱۲روژیا گندمی۷گواهی شرکت در آزمون
۱۲امیرمحمد محمدزاده۸گواهی شرکت در آزمون
۱۳آریا رحیمی۸گواهی شرکت در آزمون
۱۴دانیال دازی۸گواهی شرکت در آزمون
۱۵غزل علاف مقدم۷گواهی شرکت در آزمون
۱۵شکیبا عباسی۸گواهی شرکت در آزمون
۱۵محمد همتی حاجی پیرلو۸گواهی شرکت در آزمون
۱۶امیرمهدی ابراهیمی۸گواهی شرکت در آزمون
۱۶امیرعلی خانبازی۸گواهی شرکت در آزمون
۱۷ماهان انصاری۸گواهی شرکت در آزمون
۱۸آمیتیس پورمیرزایی۷گواهی شرکت در آزمون
۱۹دیارا دیناروند۷گواهی شرکت در آزمون
۱۹مهدیس خاکپور۷گواهی شرکت در آزمون
۲۰ترنم مشرف۸گواهی شرکت در آزمون
۲۰روژینا یاوری۸گواهی شرکت در آزمون
۲۱فاطمه ایزدی۸گواهی شرکت در آزمون
۲۲علی ابراهیمی۸گواهی شرکت در آزمون
۲۳مجتبی محمدی۸گواهی شرکت در آزمون
۲۴حامد پاینده۷گواهی شرکت در آزمون
۲۵رضا تات۸گواهی شرکت در آزمون
۱مجتبی فیروزمنش۱۰دیپلم افتخار
۲زهرا شاه محمدی۱۰دیپلم افتخار
۳نیلوفر اخلاقی یزدی نژاد۱۰دیپلم افتخار
۳ماریا غلامین۱۰دیپلم افتخار
۳سید محمدمهدی هاشمی۱۰دیپلم افتخار
۳شایان نجفیان۹دیپلم افتخار
۴سید محمدطاهاباقری باوندپوری۹دیپلم افتخار
۴محمد بازگیر۱۰دیپلم افتخار
۴هستی ابراهیمیان۹دیپلم افتخار
۴درسا کاظمی۱۰دیپلم افتخار
۴امیرحسین نورمحمدی۱۰دیپلم افتخار
۴یحیی شیبانی۱۰دیپلم افتخار
۵محمد منوچهری۱۱دیپلم افتخار
۵محسن صوراسرافیل۱۰دیپلم افتخار
۵جنات میاحی۱۰دیپلم افتخار
۵فائزه دارابی۹دیپلم افتخار
۶ابوالفضل مظفری خسروی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۷سیده نرگس کریمی زاده۱۰گواهی شرکت در آزمون
۷بهار میرزایی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۷امیرمحمد شریعتی۹گواهی شرکت در آزمون
۸آرنیکا معینیان۹گواهی شرکت در آزمون
۹محمد اخترنیا۹گواهی شرکت در آزمون
۹حسین بارانی۹گواهی شرکت در آزمون
۹معصومه گل محمدی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۹فاطمه گلپایگانی۹گواهی شرکت در آزمون
۹مهیار خرامان۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۰علی عبداللهی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰قاسم دشتی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰آوین جعفریان۹گواهی شرکت در آزمون
۱۰محمدیاسین خلج۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۱آی نور جرجانی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۱ایلیا کشاورز۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۲امیرمحمد رضایی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۲بنیامین سلطانی منصورآباد۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۳میلاد سعادتی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۳احسان بصیری فرد۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۳سارینا خلیلی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۳تینا طاهر۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۴امیرحسین ایزدی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۴عهدیه کریمان۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۴محمدحسین حیدری۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵هانیه بهادری۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۵فاضل محمدزاده ماکویی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۵سیده ستایش موسوی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۶اهورا خسروی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۶آرتمیس پورمیرزلیی۱۶گواهی شرکت در آزمون
۱۷ام البنین برندجام۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۷دینا نوری۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۷آوا سمیتکو۹گواهی شرکت در آزمون
۱۸زهرا دلاور۹گواهی شرکت در آزمون
۱۸نویدرضا دیده دار۱۰گواهی شرکت در آزمون
۱۹آرزو یوسفی۹گواهی شرکت در آزمون
۱۹فاطمه زهرا کهنوجی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲۰ایلیا حسنی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲۰امیرعباس ملک محمدی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲۰عسل حسنی اسفهرود۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲۱سید یونس موسوی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۱محمد نامدارهشجین۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲۲آتنا آزادمرد۹گواهی شرکت در آزمون
۲۳مهسا کریمزاده۹گواهی شرکت در آزمون
۲۴محمدسبحان اسمعیل زاده۹گواهی شرکت در آزمون
۲۴سایکو محمدی۱۰گواهی شرکت در آزمون
۲۵آرزو بوالحسنی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۵احسان اسمعیل زاده۹گواهی شرکت در آزمون
۲۵علی مسعودی پورلیر۹گواهی شرکت در آزمون
۲۶سارا اثناعشری اصفهانی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۷رضا باغبانی۹گواهی شرکت در آزمون
۲۷نرگس رضایی مروشینی۱۰گواهی شرکت در آزمون