پوشش خبری خبرگزاری ایرنا از برگزاری آزمون ریاضی واترلوی کانادا در ایران

تهران- ایرنا- انجمن ریاضی دانان جوان به عنوان نماینده دانشگاه واترلو کانادا آزمون ریاضی این دانشگاه را برای دانش آموزان سال های هشتم و نهم برگزار می کند.

[…]