قاعده ای در بخش پذیری

  عدد۳۸بر ۱۹ بخش پذیر است ، از طرفی عدد۴۱۸بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی عدد۹۸۲۳بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی آیا با توجه به بحث فوق ،می توانید قانونی برای بخش پذیری عددهابر۱۹ارائه دهید. عدد۸۷بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۱۹بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۲۷۷بر۲۹ بخش پذیر است از طرفی   آیابا توجه به بحث فوق[…]

مساله کار و کارگر

یکی از مشکلاتی که نوعاً دانش‌آموزان با آن مواجه هستند، حلّ مسأله‌های مربوط به تناسب است به طوری که گاهی تغییری در صورت مسأله ممکن است حلّ آن را برای دانش‌آموز غیرممکن سازد. در این جا با طرح مسأله‌های کار و کارگر سعی داریم تا این مشکل را برطرف سازیم. مسأله‌ی اوّل: M کارگر کاری[…]

نظر شما درباره ی دوست چیست؟

هنگامی که از فیثاغورث پرسیده شد دوست کیست؟ جواب داد: "کسی که من دیگری است بدان گونه که ۲۲۰ و ۲۸۴ هستند." مفهوم عبارت  بالا از نظر ریاضی چنین است: مقسوم علیه های ۲۸۴به غیر از خودش عبارت اند از: ۱٬۲٬۴٬۷۱٬۱۴۲ که مجموع آن ها ۲۲۰ است و از طرف دیگر مقسوم علیه های ۲۲۰[…]

پسرعموهای “+”

روزی یکی از دانش آموزان پس از ورود معلم به کلاس از جا برخاست و گفت : اجازه آقا من چند رابطه ی عجیب در ریاضی را ثابت کرده ام . معلم که شور و اشتیاق این دانش آموز را دید،از او خواست که پای تابلو بیاید و رابطه هایش را بنویسد . شاگرد پای تابلو[…]

رمزنگاری شبکه ای

کسی می خواست به دوست خود نامه ای بنویسد که هیچ کس نتواند نوشته ی او را بفهمد وبرای این منظور از یک نوع مکاتبه ی رمزی استفاده کرد . انواع مختلفی از مکاتبه های رمزی درست شده است که نه تنها برای مکاتبه ی محرمانه ی دو دوست ، بلکه در مکاتبه های سیاستمداران و جنگ جویان هم[…]

معمای کارت های جادویی

شعبده بازی ۵ کارت جادویی را به شما نشان می دهد و از شما می خواهد که کارت هایی را انتخاب کنید که روز تولدتان در آن ها وجود داشته باشد.سپس او به شما روز تولدتان را می گوید!!!         او برای این کار عدد های واقع در گوشه ی سمت راست[…]

مساله ی ماهی گیران

سه صیاد جوان در کنار دریا با هم آشنا شدند . آن ها قرار گذاشتند تا عصر هرچه ماهی صید کردند ، در سبد کهنه ای که در کنار دریا قرارداشت ،‌بیندازندو هنگام عصر آن ها را به طور مساوی بین هم تقسیم کنند .آن ها بعد از این تصمیم گیری از هم جدا شدند‌ و در[…]

اعداد تاکسی

زمانی که ریاضی دان انگلیسی، هاردی برای عیادت ریاضی دان شهیر هند،رامانوجان،به بیمارستان رفته بود به این موضوع اشاره کرد که شماره ی تاکسی که به وسیله ی آن به بیمارستان آمده بود،عدد بی ربط و بی خاصیت ۱۷۲۹ بوده است.رامانوجان بلافاصله ضمن رد ادعای هاردی به او یاد آور شد که اتفاقا" 1729 بسیار جالب[…]

کتاب راهنمای تلفن

  دریکی از شهرهای بزرگ جهان ، تعدادمشترکین تلفن ، ۹۹۹ هزار و ۹۹۱ نفر است . شرکت مخابرات ، همه ی این اسامی را در کتاب راهنمای تلفن نوشته و در اختیار همه ی مشترکین قرار داده است . آیا می توانید بگویید این کتاب راهنمای تلفن دقیقا" چند صفحه ای است ؟ درصورتی که[…]