نتایج مسابقات ریاضی واترلو سال ۲۰۱۹ | مسابقه پاسکال (Pascal)

مسابقه پاسکال روز جمعه دهم اسفند ماه سال ۱۳۹۷ در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد. این مسابقه شامل ۲۵ سوال چند گزینه‌ای بود که در رده‌بندی دانشگاه واترلو برای دانش‌آموزان مقطع ۹ در نظر گرفته شده است. اما دانش‌آموزانی که در مقاطع ۷ و ۸ هستند و توانایی علمی آن‌ها بالاتر از سطح علمی مقطع خود می‌باشد، نیز در این مسابقه شرکت داشتند. به شرکت‌کنندگان در این مسابقه بر اساس رتبه‌ای که کسب می‌کنند، گواهی‌هایی به شرح زیر از طرف دانشگاه واترلو کانادا اهدا می‌گردد:

  • به هر دانش‌آموز گواهی شرکت در مسابقات (Participation) اعطا می‌گردد.
  • به دانش‌آموزی که جزء ۲۵ درصد برتر شرکت کنندگان مسابقات در ایران باشد، گواهی دانش‌آموز برتر (Distinction) اعطا می‌گردد.
  •  در هر کدام از مسابقات به دانش‌آموزی که بالاترین امتیاز بین شرکت کنندگان آن مسابقه در ایران را کسب نماید، مدال افتخار (Medal) اعطا می‌گردد.
  • اسامی برخی از دانش‌آموزان برتر در سطح بین‌الملل به‌ صورت آنلاین در سایت دانشگاه واترلو انتشار می‌یابد.

دانشگاه واترلوی کانادا نتایج این مسابقه را به صورت زیر اعلام کرد:
 

Rank
رتبه
First & Last name
نام و نام خانوادگی
Grade
مقطع
Contest
آزمون
Certificate
گواهی
۱ Kiarash Koopal ۹ Pascal Medal\Distinction
۲ Pedram Hoseinzadpartovi ۸ Pascal Distinction
۳ AliReza Mohaghegh ۹ Pascal Distinction
۴ Zahra Nasiri ۹ Pascal Distinction
۵ Yamna Ashian ۹ Pascal Distinction
۶ Ayaz Dinparast ۸ Pascal Distinction
۷ Elyar Ebrahimiiranpour ۸ Pascal Distinction
۸ Hooman Eivazzadeh ۹ Pascal Distinction
۹ MohammadAmin Noordahri ۹ Pascal Distinction
۹ Narges Nasoori ۹ Pascal Distinction
۹ AmirHosein Heidarpour ۹ Pascal Distinction
۹ Armina Azizbeigi ۹ Pascal Distinction
۱۰ Sarva Yazdanpanahamin ۹ Pascal Distinction
۱۰ AmirArsham Dorrypour  ۸ Pascal Distinction
۱۱ Setayesh Tohidian ۹ Pascal Distinction
۱۲ Reyhaneh Teymoori ۹ Pascal Distinction
۱۳ Ghazal Behjati ۹ Pascal Distinction
۱۳ Kiana Abdollahikia ۹ Pascal Distinction
۱۴ MohamadHosein Sabzalian ۸ Pascal Distinction
۱۵ AmirReza Rezaeimanesh ۸ Pascal Distinction
۱۵ Ali Rahimi ۸ Pascal Distinction
۱۵ AmirMohammad Kholerdi ۹ Pascal Distinction
۱۵ Sepideh Abdolmaleki ۹ Pascal Distinction
۱۶ Sheyda Yari ۹ Pascal Distinction
۱۷ Parsa Varshoei ۹ Pascal Distinction
۱۷ HamidReza Karkhaneh ۹ Pascal Distinction
۱۷ MohammadReza Esmailpour ۸ Pascal Distinction
۱۸ Nastaran Faghih ۹ Pascal Distinction
۱۹ Kosar Keramati ۹ Pascal Participation
۲۰ Nargess Azadiyan ۸ Pascal Participation
۲۱ Hanieh Askarironaghi ۹ Pascal Participation
۲۲ Hassan Lavasani ۸ Pascal Participation
۲۲ Shadi Jafari ۹ Pascal Participation
۲۲ Barbod Abdi ۹ Pascal Participation
۲۳ Rardin Noushini ۹ Pascal Participation
۲۳ Setayesh Babakhani ۹ Pascal Participation
۲۴ Pourya Ostadghaderi ۸ Pascal Participation
۲۴ Zahra Hamoudi ۸ Pascal Participation
۲۴ Mehran Abazari ۹ Pascal Participation
۲۵ AmirHosein Moradi ۹ Pascal Participation
۲۵ Mostafa heydari ۸ Pascal Participation
۲۶ Fatemeh Kohansal ۹ Pascal Participation
۲۷ Arian Jazideh ۸ Pascal Participation
۲۷ Hasti Esmkhaniakbarinejad ۸ Pascal Participation
۲۸ MohammadAmin Ebrahimzadeh ۹ Pascal Participation
۲۹ AmirMani Maleki ۹ Pascal Participation
۲۹ Ali Ghadri ۹ Pascal Participation
۲۹ MohammadAmir Abbasian ۹ Pascal Participation
۳۰ Ayda Sadeghi ۹ Pascal Participation
۳۰ Atiyeh Bozorgi ۹ Pascal Participation
۳۱ Tara Mohseni ۱۰ Pascal Participation
۳۲ Mobin Masoumi ۹ Pascal Participation
۳۳ FatemehZahra Kiani ۹ Pascal Participation
۳۴ Arian Khanjarnia ۹ Pascal Participation
۳۵ Sana Saberi ۹ Pascal Participation
۳۵ AmirHossein Hadian ۸ Pascal Participation
۳۶ AmirMahdi Kaghazloo ۹ Pascal Participation
۳۷ Erfan Sabri ۹ Pascal Participation
۳۷ Sogand Pourhanafi ۹ Pascal Participation
۳۷ Sobhan Karimi ۸ Pascal Participation
۳۸ Mohadese Keshavarz ۹ Pascal Participation
۳۹ Ali Rahchamani ۸ Pascal Participation
۴۰ Seddigheh Dashtinezhad ۸ Pascal Participation
۴۱ Javad Teimoory ۹ Pascal Participation
۴۲ Mahdi Sovizy ۹ Pascal Participation
۴۲ AmirHeidar Khoshakhlagh ۹ Pascal Participation
۴۲ Abolfazl Hajinezhad ۹ Pascal Participation
۴۳ Iliya Zeinalabedini ۸ Pascal Participation
۴۳ Ahoora Mahmoodi ۹ Pascal Participation
۴۴ Yasaman Kiani ۹ Pascal Participation
۴۵ Morvarid Jalilbeigi ۸ Pascal Participation
۴۶ Reyhaneh Soltani ۹ Pascal Participation
۴۷ Saman Khalilnezhad ۹ Pascal Participation
۴۸ Hakhamanesh Bahrami ۹ Pascal Participation
۴۹ Farbod Pouyafard ۹ Pascal Participation
۴۹ Setayesh Karami ۹ Pascal Participation
۵۰ Zahra Ghoroghchian ۹ Pascal Participation
۵۱ Sajedeh Mehri ۹ Pascal Participation
۵۱ Ebrahim Bagherinasab ۹ Pascal Participation
۵۲ Sadra Gholami ۹ Pascal Participation
۵۳ Mehrnoosh Shahbazi ۹ Pascal Participation
۵۴ Reza Radaee ۹ Pascal Participation
۵۵ Salar Shaghali ۹ Pascal Participation
۵۵ Iman Jamshidi ۸ Pascal Participation
۵۶ Negar Ranjbar ۹ Pascal Participation
۵۷ Mohammad Hosseini ۹ Pascal Participation
نتایج آنلاین
Rank
رتبه
First & Last name
نام و نام خانوادگی
Grade
مقطع
Contest
آزمون
Certificate
گواهی
۱ Parsa Karmoosa ۹ Pascal\Online Participation
۲ AmirReza Mirzaei ۹ Pascal\Online Participation
۳ Ermia Ghaseri ۸ Pascal\Online Participation
۳ AmirAli Hasanvandi ۹ Pascal\Online Participation
۴ Hosein Yadollahi ۹ Pascal\Online Participation
۵ Arash Soltani ۹ Pascal\Online Participation
۶ Ayda Saeedi ۹ Pascal\Online Participation
۷ Pedram Rahimi ۸ Pascal\Online Participation
۸ Parsa Abadi ۹ Pascal\Online Participation
۸ MohammadEbrahim Etehadieh ۹ Pascal\Online Participation
۹ Nasim Saffari ۹ Pascal\Online Participation
۱۰ AmirHosein Yoosefi ۹ Pascal\Online Participation
۱۱ Diana Jamalzehi ۸ Pascal\Online Participation
۱۲ AmirHosein Emami ۹ Pascal\Online Participation
۱۲ Parsa Emami ۸ Pascal\Online Participation
۱۳ Rezavan Bagheri ۹ Pascal\Online Participation
۱۳ Roham Foroozesh ۹ Pascal\Online Participation
۱۳ Sara Sayyah ۹ Pascal\Online Participation
۱۴ Amin Amini ۹ Pascal\Online Participation
۱۵ Masoomeh Dianati ۹ Pascal\Online Participation
۱۶ Helia Mahmoodian ۹ Pascal\Online Participation
۱۶ MohammadReza Lotfi ۹ Pascal\Online Participation
۱۷ Nariman Rahmani ۹ Pascal\Online Participation
۱۸ Foad Masoomzadeh ۹ Pascal\Online Participation
۱۹ Aynaz Zamanloo ۹ Pascal\Online Participation
۱۹ Mohammad Salimian ۹ Pascal\Online Participation
۱۹ AmirMahdi Maghsoodzadeh ۹ Pascal\Online Participation
۲۰ AmirArsalan Ghorbani ۹ Pascal\Online Participation
۲۰ Melisa Milani ۹ Pascal\Online Participation
۲۰ AhmadReza Zare ۹ Pascal\Online Participation
۲۱ Seyyedeh Aylin Khodami ۸ Pascal\Online Participation
۲۲ Armita Mosayebi Dehkordi ۹ Pascal\Online Participation
۲۲ Fatemeh Zahra Heydari ۹ Pascal\Online Participation
۲۳ Ghazaal Hajian ۹ Pascal\Online Participation
۲۳ Ania Ebadi ۹ Pascal\Online Participation
۲۳ Radmin Mazaheri ۹ Pascal\Online Participation
۲۳ Aref Asgari ۹ Pascal\Online Participation
۲۴ Fatemeh Ghorbani ۹ Pascal\Online Participation
۲۵ Darya Heydari ۱۰ Pascal\Online Participation
۲۶ Zahra Ebadinejad ۹ Pascal\Online Participation
۲۶ Sahar Asghariasl ۹ Pascal\Online Participation
۲۶ Parnia Hajizadeh ۸ Pascal\Online Participation
۲۶ Yoones Ghalandarzehi ۸ Pascal\Online Participation
۲۷ Hananeh Baharvand ۹ Pascal\Online Participation
۲۷ Ali Tavalaei ۹ Pascal\Online Participation
۲۷ Mahdi Mohammadzadeh ۹ Pascal\Online Participation
۲۷ hosein  bekravi ۹ Pascal\Online Participation
۲۸ Fatemeh Emadi ۹ Pascal\Online Participation
۲۹ AliAkbar Izadi ۹ Pascal\Online Participation
۲۹ Shahrzad Ahmadi ۹ Pascal\Online Participation
۲۹ MohammadMahdi Zeraati ۹ Pascal\Online Participation
۳۰ adrina shahnikhah ۹ Pascal\Online Participation
۳۱ AliReza Hamzehnejad ۹ Pascal\Online Participation
۳۱ Arshia Davoodi ۹ Pascal\Online Participation
۳۱ AmirFarzad Haghighat ۸ Pascal\Online Participation
۳۲ Ali Ghaffari ۸ Pascal\Online Participation
۳۲ Seyyed Mohammad Hoseini Jebeli ۸ Pascal\Online Participation
۳۳ Zohreh Akbari ۹ Pascal\Online Participation
۳۴ Reyhaneh Valikhani ۹ Pascal\Online Participation
۳۴ Ali Vaezi ۹ Pascal\Online Participation
۳۴ Sajad Kashani ۹ Pascal\Online Participation
۳۵ Mahdi Rahimzadeh Tarzam ۹ Pascal\Online Participation
۶ Maryam Keyvani ۹ Pascal\Online Participation
۳۷ MohammadMahdi Hasanpoor ۸ Pascal\Online Participation
۳۸ Sana Baktash ۸ Pascal\Online Participation
۳۹ MohammadHosein Sianati ۹ Pascal\Online Participation
۴۰ Zahra Mahmoodi ۹ Pascal\Online Participation
۴۱ Hasti Karam Veyseh ۹ Pascal\Online Participation
۴۲ Ali Mirshamsi ۸ Pascal\Online Participation

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *