نتایج مسابقه برنامه نویسی واترلو کانادا ۲۰۲۱

رتبهنام و نام خانوادگینوع مدرک
۱سید آریان وهاب پوردیپلم افتخار
۱محمد رضا دوستیدیپلم افتخار
۲آبتین ضیغمیگواهی شرکت در آزمون
۳امیررضا رضایی منشگواهی شرکت در آزمون
۴کوثر کرامتی شهریگواهی شرکت در آزمون
۵حسن لواسانی شادگواهی شرکت در آزمون
۶علیرضا نمکیگواهی شرکت در آزمون
۷یحیی شیبانیگواهی شرکت در آزمون
۸محمد صادق اصغریگواهی شرکت در آزمون
۹شایان یزدانیگواهی شرکت در آزمون