جدول

در جدول زیر،هر شکل متناظر با عددی بین ۱ و ۶ است و هیچ دو شکلی مقدار برابر ندارند و روابط زیر بین آن ها برقرار است: در این جدول،لوزی متناظر با عدد ۴ است و خانه ی مربوطه رنگ شده است.اکنون شما خانه های متناظر با اشکال دیگر را رنگ کنید:   حل این جدول تا پایان[…]

لطیفه ریاضی

در این مقاله می خواهیم یک ادعای بزرگ کنیم ادعا: وزن فیل = وزن پشه اما چه طور این ادعا را ثابت کنیم : اگر x وزن فیل و y وزن پشه باشدو قرار دهیم     آن گاه: از ضرب این رابطه ها خواهیم داشت:   در نتیجه : با اضافه کردن  به دو طرف داریم[…]

جدول کاکروی ۱

جدول کاکرو(Kakuro):جدول کاکرو جدولی عددی متقاطع است که در حل آن بایستی نکات زیر را رعایت نمود: ۱)در هر مربع خالی،یکی از اعداد ۱ تا ۹ را قرار دهید. ۲)مجموع اعداد هر ردیف(ستون) بایستی برابر عددی که در سمت چپ ردیف(در بالای ستون)قرار دارد،شود. ۳)در هیچ ردیف(ستون)عدد تکراری نباشد. در این جا توجه شما را[…]

یک معمای جالب

معما:آیا می توانید فقط با ۵ چوب کبریت یک مکعب کامل بسازید به طوری که هیچ کدام از آن ها را نه خم کرده و نه بشکنید؟ جواب:در این جا منظور از مکعب کامل عددی است که برابر توان سوم عددی طبیعی است نه شکل هندسی مکعب!!! همان طور که می دانیم رومی ها عدد ۸[…]

مساله کار و کارگر

یکی از مشکلاتی که نوعاً دانش‌آموزان با آن مواجه هستند، حلّ مسأله‌های مربوط به تناسب است به طوری که گاهی تغییری در صورت مسأله ممکن است حلّ آن را برای دانش‌آموز غیرممکن سازد. در این جا با طرح مسأله‌های کار و کارگر سعی داریم تا این مشکل را برطرف سازیم. مسأله‌ی اوّل: M کارگر کاری[…]

یک روز با حجم

  روزی پسرکی با پدرش برای خرید از خانه خارج شدند. در مسیر به چند ماشین حامل میوه برخوردند که هندوانه و خربزه می‌فروختند، پدر به طرف میوه‌فروش‌ها رفت و در خصوص قیمت هندوانه‌ها پرسید و بعد دو هندوانه برداشت و به فروشنده داد، فروشنده قیمت هندوانه‌ی بزرگ را ۵/۱ برابر هندوانه‌ی کوچک اعلام کرد.(هندوانه[…]

محیط زمین

  در ظهر روز آخر خرداد ماه پرتو خورشید در شهر سین به طور عمود به داخل چاهی می‌تابد و در همین لحظه در شهر اسکندریه که ۵۲۰ مایل با شهر سین فاصله دارد،پرتو خورشید با تکه چوب ۱۰ فوتی که به طور قائم در زمین فرو رفته، زاویه ی 5/7 درجه ‌تشکیل می‌دهد. اراتستن با اندکی[…]