محیط زمین

  در ظهر روز آخر خرداد ماه پرتو خورشید در شهر سین به طور عمود به داخل چاهی می‌تابد و در همین لحظه در شهر اسکندریه که ۵۲۰ مایل با شهر سین فاصله دارد،پرتو خورشید با تکه چوب ۱۰ فوتی که به طور قائم در زمین فرو رفته، زاویه ی 5/7 درجه ‌تشکیل می‌دهد. اراتستن با اندکی[…]

توپ باهوش

فرض کنید سه ظرف به گنجایش های ۱۲، ۹ ، ۵ لیتر داریم. ظرف ۱۲ لیتری پر از آب است و دو ظرف دیگر خالی هستند . می خواهیم محتوای ظرف ۱۲لیتری را به کمک دو ظرف دیگر به دو قسمت مساوی تقسیم کنیم اما چه طور؟ روشن است که برای حل مساله لازم نیست[…]

کوتاه‌ترین مسیر روی استوانه

دراین مقاله می خواهیم روشی برای به دست آوردن کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه ی دلخواه که روی سطح استوانه ای شکلی هستند ، ارائه کنیم . دو نقطه ی A و B را روی سطح استوانه درنظر می گیریم.عمودهای ، را برقاعده ی استوانه وارد می کنیم . طول های دو عمود و و کمان (کمان[…]

نظر شما درباره ی دوست چیست؟

هنگامی که از فیثاغورث پرسیده شد دوست کیست؟ جواب داد: "کسی که من دیگری است بدان گونه که ۲۲۰ و ۲۸۴ هستند." مفهوم عبارت  بالا از نظر ریاضی چنین است: مقسوم علیه های ۲۸۴به غیر از خودش عبارت اند از: ۱٬۲٬۴٬۷۱٬۱۴۲ که مجموع آن ها ۲۲۰ است و از طرف دیگر مقسوم علیه های ۲۲۰[…]

نکته‌هایی درباره‌ی تقارن در صفحه

در این مقاله یکی از مفاهیم مقدماتی در هندسه یعنی مفهوم تقارن در صفحه را مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هرچیز لازم است که دو تعریف یعنی قرینه نسبت به یک نقطه و قرینه نسبت به یک خط را بیان کنیم . تعریف ۱ : نقطه ی را قرینه ی نقطه ی A نسبت[…]

پسرعموهای “+”

روزی یکی از دانش آموزان پس از ورود معلم به کلاس از جا برخاست و گفت : اجازه آقا من چند رابطه ی عجیب در ریاضی را ثابت کرده ام . معلم که شور و اشتیاق این دانش آموز را دید،از او خواست که پای تابلو بیاید و رابطه هایش را بنویسد . شاگرد پای تابلو[…]

کلید هندسه

اقلیدس ریاضی دان یونانی حدود ۳۰۰ سال پیش از میلاد مسیح  به دنیا آمد. پس از مرگ اسکندر مقدونی ، بطلمیوس اول جانشین او شد و کتابخانه ای در اسکندریه تاسیس کرد.اقلیدس  به درخواست بطلمیوس اول برای تدریس به اسکندریه رفت و در این شهر مکتب خود را پایه گذاری کرد.وی که شاگرد مکتب افلاطون بود[…]

روشی در محاسبه ی مساحت و حجم

دراین مقاله هدف ،به دست آوردن مساحت وحجم چند شکل است اما نه با روش هایی که تا به حال دیده ایم ، بلکه راحت تر از آن !!! تعیین مساحت ناحیه ی حلقوی: برای تعیین مساحت یک ناحیه ی حلقوی(ناحیه ی بین دو دایره ی هم مرکز)، یک روش این است که اگر مساحت دو دایره را[…]