ریاضی‌دانی برای تمام فصول

دیوید هیلبرت در ۲۳ ﮊانویه ی سال ۱۸۶۲ در شهر کونیگسبرگ ،شهری در روسیه ی فعلی، متولد شدو در ۱۴ فوریه ی سال ۱۹۴۳ در شهر گوتینگن آلمان چشم از جهان فرو بست.وی از سال ۱۸۸۶ تا ۱۸۹۵ به تدریس ریاضیات در دانشگاه کونیگسبرگ اشتغال داشت و ما بقی عمر پر بار علمی خود را در فاصله ی سال های ۱۸۹۵ تا ۱۹۳۰ در دانشگاه گوتینگن سپری کرد.هیلبرت را می توان یکی از بزرگ ترین ریاضی دانان در تمامی عصر ها دانست.وی کارهای بسیار ارزشمندی در شاخه های متنوعی از ریاضیات انجام داده است.یکی از مهم ترین کارهای وی در صورت بندی اصل های هندسه ی اقلیدسی (و به طور کلی هندسه ی اصل موضوعی )است.وی کتاب “مبانی هندسه” را در سال ۱۸۹۹ منتشر کرد که هدف آن مربوط کردن اصل های موضوعه ی هندسه به اصل حساب بود.وی در این کتاب به شرح نتیجه های مطالعات خود در این زمینه پرداخته است.
اصل توازی هیلبرت(یا اصل توازی هیلبرت برای هندسه ی اقلیدسی) چنین است:
“هر چه باشد خط L وهر چه باشد نقطه ی A غیرواقع بر خط L و P صفحه ی شامل A و L باشد آن گاه حداکثر یک خط در صفحه ی P ، گذرا از A موجوداست که شامل هیچ نقطه ای از L نیست.”

در سال ۱۹۰۰ و در کنگره ی بین المللی ریاضی دانان ،هیلبرت فهرستی از ۲۳ مساله را ارائه کردکه با جرات می توان گفت که با قرار گرفتن “حل این مساله ها ” در صدر هدف های ریاضی دان ها ، عملا” خط مشی پیشرفت ریاضیات در قرن بیستم تعیین شد.
هیلبرت هم چنین علاقه ی مخصوصی به برخی زمینه های فیزیک داشت و کارهای مهمی نیز در این زمینه ها انجام داده است. این علاقه به طور خاص در تعامل های وی با اینشتین و در راستای صورت بندی “نسبیت عام “نمود پیدا کرده است.
هیلبرت را اغلب به عنوان ریاضی دانی مطلقا” محض می شناسند اما او رئیس سمینار فیزیک اتمی مشهور گوتینگن بود که تاثیر عظیمی بر توسعه ی نظریه ی کوانتوم داشت.
از بین۲۳ مساله ی معروف هیلبرت ،۳ مساله تا کنون حل نشده باقی مانده اند .