ریاضی‌دان منجم

ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی در ذی الحجه ۳۶۲هجری قمری در شهر کاث در حوالی خوارزم چشم به جهان گشود.در زمان جوانی اش دست کم چهار قدرت درخوارزم و پیرامون آن باهم درستیز بودند ، درنتیجه بیرونی از اوایل سنین بیست سالگی ، بخش اعظم عمرش را یا درخفا گذراند یا از نزد پادشاهی به[…]

مسابقه ی دوی سرعت با ماشین حساب

یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع ‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند.. یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند. زهرا و مریم از صحبت پگاه تعجب کردند. پگاه گفت: اگر دوست دارید، بروید ماشین‌حساب‌های خود[…]