چه تصوری از مفهوم “بعد” دارید؟

  مثلث متساوی الاضلاعی را در نظر بگیرید. وسط های ضلع های آن را به هم وصل کنید ومثلث متساوی الاضلاعی که در وسط پدید می آید را از آن حذف نمائید . اکنون سه مثلث متساوی الاضلاع باقی مانده در شکل را در نظر بگیرید ,وسط های ضلع ها را در هر مثلث به[…]

ریاضی‌دان منجم

ابوریحان محمد ابن احمد بیرونی در ذی الحجه ۳۶۲هجری قمری در شهر کاث در حوالی خوارزم چشم به جهان گشود.در زمان جوانی اش دست کم چهار قدرت درخوارزم و پیرامون آن باهم درستیز بودند ، درنتیجه بیرونی از اوایل سنین بیست سالگی ، بخش اعظم عمرش را یا درخفا گذراند یا از نزد پادشاهی به[…]

اعداد دهدهی (اعشاری)

تا پیش از اختراع عددهای دهدهی ، هر واحد را به شصت قسمت برابر تقسیم می کردند و در صورت لزوم ، هر یک از آنها را نیز به شصت قسمت کوچکتر تقسیم می کردند و همین طور ادامه می دادند مانند تقسیم هر ساعت به شصت دقیقه و هر دقیقه به شصت ثانیه. انجام[…]

مسابقه ی دوی سرعت با ماشین حساب

یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع ‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند.. یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند. زهرا و مریم از صحبت پگاه تعجب کردند. پگاه گفت: اگر دوست دارید، بروید ماشین‌حساب‌های خود[…]

مسابقه ی دوی سرعت با ماشین حساب

یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع ‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند… یک روز پگاه به زهرا و مریم گفت: ماشین‌حساب من در محاسبه کردن سریع‌تر از ماشین‌حساب شما عمل می‌کند. زهرا و مریم از صحبت پگاه تعجب کردند. پگاه گفت: اگر دوست دارید، بروید ماشین‌حساب‌های خود[…]