شعبده بازی با ریاضیات

در این جا ما می خواهیم با استفاده از چند عمل جمع و ضرب ساده یک غیب گویی انجام دهیم. شرح کار: با دوستان خود دور یک میز بنشینید ،۵ جسم را روی میز قرار دهید به طوری که تعداد حرف های  تشکیل دهنده ی جسم ها از ۹ حرف بیش تر نبوده و هیچ کدام با[…]

میلیون

برای آزمایش کسی که مطمئن است معنای میلیون را می داند و آماده است این مقدار را بدون هیچ زحمتی در مواردی که پیش می آید به کار ببرد ،این سوال را مطرح می کنیم که بدون محاسبه ی طولانی جواب بدهد : اگر یک موی سر انسان را یک میلیون برابر کنیم چه قطری[…]

مساله ی تقسیم ارث

در زمان های قدیم ، فردی که ۱۷ شتر داشت، وصیت نامه ی خود را چنین تنظیم کرد :پس از مرگ من ، شترهایم را به نسبت های بین سه پسرم تقسیم کنید .چند روز بعد آن مرد از دنیا رفت و فرزندانش خواستند که طبق وصیت نامه به تقسیم شترها بین خود بپردازند، اما با[…]

چقدر راه می رویم ؟

کسی ما را سرزنش به گزافه گویی نمی کند اگر بگوئیم هر بچه ای از ۳ یا ۴ سالگی روزانه لا اقل ۵ ساعت راه می رود. در هر ساعت بدون آن که عجله کند می تواند ۴ کیلو متر راه برود بنا بر این هر بچه ای در روز ۲۰ کیلو متر راه می[…]

اتهام یک ریاضی دان

آقای غیاث الدین جمشید کاشانی ، معروف به جمشید کاشی بر نیمکت راهروی دادگاه ، غمگین نشسته است . قرار است دقایقی دیگر در حالی که لباس زندان بر تن دارد ، برود و از خود دفاع کند . اما بهتر است که به او نخندید که مثلا" چه دفاعی ؟ این را هم می[…]

قاعده ای در تقسیم

عدد ۳ رقمی دلخواهی درنظر بگیرید ورقم های آن را یک بار تکرار کنید تا یک عدد ۶رقمی به دست آید.مثلا" با تکرار رقم های ۲۳۴ عدد ۶ رقمی ۲۳۴۲۳۴ به دست می آید . سوال : حاصل تقسیم عدد۶ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر چیست ؟ اگر ۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱تقسیم کنیم[…]