قاعده ای در بخش پذیری

  عدد۳۸بر ۱۹ بخش پذیر است ، از طرفی عدد۴۱۸بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی عدد۹۸۲۳بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی آیا با توجه به بحث فوق ،می توانید قانونی برای بخش پذیری عددهابر۱۹ارائه دهید. عدد۸۷بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۱۹بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۲۷۷بر۲۹ بخش پذیر است از طرفی   آیابا توجه به بحث فوق[…]

میلیون

برای آزمایش کسی که مطمئن است معنای میلیون را می داند و آماده است این مقدار را بدون هیچ زحمتی در مواردی که پیش می آید به کار ببرد ،این سوال را مطرح می کنیم که بدون محاسبه ی طولانی جواب بدهد : اگر یک موی سر انسان را یک میلیون برابر کنیم چه قطری[…]

مساله ی تقسیم ارث

در زمان های قدیم ، فردی که ۱۷ شتر داشت، وصیت نامه ی خود را چنین تنظیم کرد :پس از مرگ من ، شترهایم را به نسبت های بین سه پسرم تقسیم کنید .چند روز بعد آن مرد از دنیا رفت و فرزندانش خواستند که طبق وصیت نامه به تقسیم شترها بین خود بپردازند، اما با[…]

قاعده ای در تقسیم

عدد ۳ رقمی دلخواهی درنظر بگیرید ورقم های آن را یک بار تکرار کنید تا یک عدد ۶رقمی به دست آید.مثلا" با تکرار رقم های ۲۳۴ عدد ۶ رقمی ۲۳۴۲۳۴ به دست می آید . سوال : حاصل تقسیم عدد۶ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر چیست ؟ اگر ۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱تقسیم کنیم[…]

دختران تخم مرغ فروش

مادری که کارش خرید و فروش تخم مرغ بود ، برای فروش ،۹ جعبه ی ۱۰ تایی تخم مرغ داشت. سه دخترش را به بازار فرستاد و به دختر بزرگ تر که از همه فهمیده تربود ، ۱۰ تخم مرغ سپرد. به دیگری ۳ جعبه ی ۱۰ تایی و به سومی ۵۰ تخم مرغ .درضمن[…]

سارا جست و خیز را دوست دارد

سارای کوچک در کلاس دوم دبستان درس می خواند ولی خیلی علاقه مند است که در کلاس های انجمن ریاضی شرکت کند. با آن که سارا دختر باهوشی است ، معلمی که انجمن ریاضی را اداره می کند، اعتقاد دارد که برای او بهتر است با همسالان خود، بازی و جست و خیز کند .[…]

ریاضی دان کوچک

یک روز شاگرد ده ساله ای پیش من آمد و پرسید :من متوجه شده ام که اگر تعدادفردی عدد رادر نظر بگیریم که متوالی می باشند و بخواهیم این اعداد را با هم جمع کنیم ،کافی است عدد آخر را در عدد وسط ضرب کنیم . مثلا" اگر عددها را از ۱ تا ۷ در[…]

ترفندی برای جمع زدن

هر کسی با شگرد این بازی جمع آشنا باشد، می تواند یک محاسبه گر فوق العاده سریع شود. از شخصی بخواهید که یک عدد پنج رقمی بنویسد سپس شما یک عدد پنج رقمی دیگر زیر آن بنویسید که مجموع هر رقم آن با رقم بالایی مساوی نه شود .برای مثال عددی که شخص انتخاب کرده[…]

نهار مجانی

روزی ۱۰ نفر دوست دبستانی برای جشن تولدی به یک رستوران دعوت شدند. وقتی همه جمع شدند و نهار آورده شد ، برسر این که، چه کسی کجا بنشیند بین آن ها بحثی در گرفت . یکی از آن ها پیشنهاد کرد برحسب حروف الفبا کنار هم بنشینند ،یکی گفت بر اساس سن ،سومی معدل[…]

سریع تر جمع کنیم

دراین مقاله می خواهیم به محاسبه ی سریع جمعی خاص بپردازیم.فرض کنید می خواهیم مجموع عددهای زیر را محاسبه کنیم: ۱۰۲۴و۵۱۲و۲۵۶و۱۲۸و۶۴و۳۲و۱۶و۸و۴و۲و۱ اگر کمی دقت کنیم,در می یابیم که هر عدد از دو برابر کردن عدد قبلی به دست می آید. مجموع این عددها برابر است با:  2047 .   از طرفی: ۲۰۴۷=۱-۱۰۲۴×2 پس برای به دست[…]