قاعده ای در بخش پذیری

  عدد۳۸بر ۱۹ بخش پذیر است ، از طرفی عدد۴۱۸بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی عدد۹۸۲۳بر۱۹ بخش پذیر است ازطرفی آیا با توجه به بحث فوق ،می توانید قانونی برای بخش پذیری عددهابر۱۹ارائه دهید. عدد۸۷بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۱۹بر۲۹بخش پذیر است از طرفی عدد۳۲۷۷بر۲۹ بخش پذیر است از طرفی   آیابا توجه به بحث فوق[…]

تقسیم نان

  در زمان های گذشته دو مسافر که قصد سفر به شهری دیگر داشتند در بیابان می رفتند هنگام ظهر که رسید آن دو مسافربه قصد خوردن غذا مکانی را انتخاب کردند و در آن جا نشستند . یکی از آن ها از خورجین خود ۵ قرص نان و دیگری ۳ قرص نان که همراه[…]

مساله ی توزین

احمد آقا برای وزن کردن کالای فروشی خود که بین ۱تا ۴۰ کیلوگرم وزن دارد از یک ترازوی معمولی استفاده می کند.او برای توزین،تنها ۴ عدد وزنه به وزن های 9،۳،۱و۲۷  کیلو گرمی دارد و برای وزن کردن جنس ها با وزن های گوناگون از همین ۴ وزنه استفاده می کند. او چگونه می تواند کالاهایی[…]

کرایه ی هتل

مسافری که می خواست چند روزی در هتل بماند، پول نداشت اما زنجیری قیمتی داشت .هتل دار موافقت کرد که به مسافر اتاق و غذا بدهد به شرط آن که هر روز یکی از حلقه های زنجیر او را بگیرد .    زنجیر هفت حلقه داشت و مسافر تنها با جدا کردن یکی از حلقه های زنجیر[…]

شعبده بازی با ریاضیات

در این جا ما می خواهیم با استفاده از چند عمل جمع و ضرب ساده یک غیب گویی انجام دهیم. شرح کار: با دوستان خود دور یک میز بنشینید ،۵ جسم را روی میز قرار دهید به طوری که تعداد حرف های  تشکیل دهنده ی جسم ها از ۹ حرف بیش تر نبوده و هیچ کدام با[…]

میلیون

برای آزمایش کسی که مطمئن است معنای میلیون را می داند و آماده است این مقدار را بدون هیچ زحمتی در مواردی که پیش می آید به کار ببرد ،این سوال را مطرح می کنیم که بدون محاسبه ی طولانی جواب بدهد : اگر یک موی سر انسان را یک میلیون برابر کنیم چه قطری[…]

مساله ی تقسیم ارث

در زمان های قدیم ، فردی که ۱۷ شتر داشت، وصیت نامه ی خود را چنین تنظیم کرد :پس از مرگ من ، شترهایم را به نسبت های بین سه پسرم تقسیم کنید .چند روز بعد آن مرد از دنیا رفت و فرزندانش خواستند که طبق وصیت نامه به تقسیم شترها بین خود بپردازند، اما با[…]

چقدر راه می رویم ؟

کسی ما را سرزنش به گزافه گویی نمی کند اگر بگوئیم هر بچه ای از ۳ یا ۴ سالگی روزانه لا اقل ۵ ساعت راه می رود. در هر ساعت بدون آن که عجله کند می تواند ۴ کیلو متر راه برود بنا بر این هر بچه ای در روز ۲۰ کیلو متر راه می[…]

اتهام یک ریاضی دان

آقای غیاث الدین جمشید کاشانی ، معروف به جمشید کاشی بر نیمکت راهروی دادگاه ، غمگین نشسته است . قرار است دقایقی دیگر در حالی که لباس زندان بر تن دارد ، برود و از خود دفاع کند . اما بهتر است که به او نخندید که مثلا" چه دفاعی ؟ این را هم می[…]

قاعده ای در تقسیم

عدد ۳ رقمی دلخواهی درنظر بگیرید ورقم های آن را یک بار تکرار کنید تا یک عدد ۶رقمی به دست آید.مثلا" با تکرار رقم های ۲۳۴ عدد ۶ رقمی ۲۳۴۲۳۴ به دست می آید . سوال : حاصل تقسیم عدد۶ رقمی به دست آمده بر ۱۰۰۱ برابر چیست ؟ اگر ۲۳۴۲۳۴ را بر ۱۰۰۱تقسیم کنیم[…]