کوتاه‌ترین مسیر روی استوانه

دراین مقاله می خواهیم روشی برای به دست آوردن کوتاه ترین مسیر بین دو نقطه ی دلخواه که روی سطح استوانه ای شکلی هستند ، ارائه کنیم . دو نقطه ی A و B را روی سطح استوانه درنظر می گیریم.عمودهای ، را برقاعده ی استوانه وارد می کنیم . طول های دو عمود و و کمان (کمان[…]

نکته‌هایی درباره‌ی تقارن در صفحه

در این مقاله یکی از مفاهیم مقدماتی در هندسه یعنی مفهوم تقارن در صفحه را مورد بررسی قرار می دهیم . پیش از هرچیز لازم است که دو تعریف یعنی قرینه نسبت به یک نقطه و قرینه نسبت به یک خط را بیان کنیم . تعریف ۱ : نقطه ی را قرینه ی نقطه ی A نسبت[…]

روشی در محاسبه ی مساحت و حجم

دراین مقاله هدف ،به دست آوردن مساحت وحجم چند شکل است اما نه با روش هایی که تا به حال دیده ایم ، بلکه راحت تر از آن !!! تعیین مساحت ناحیه ی حلقوی: برای تعیین مساحت یک ناحیه ی حلقوی(ناحیه ی بین دو دایره ی هم مرکز)، یک روش این است که اگر مساحت دو دایره را[…]

کف اقیانوس ها و دریاها

در این مقاله، صحبت بر سر انحنای کف اقیانوس ها و دریاها است.در این باره که کف اقیانوس ها و دریاها به چه شکل است ؟فرورفته ،مسطح یا برآمده.بدون تردید،بسیار باور نکردنی است که اقیانوس،با عمق زیادی که دارد نسبت به کره ی زمین گود نباشد.همان طور که خواهیم دید،کف آن نه تنها فرورفته نیست،بلکه[…]

شکل تالار نمایش

سوال: تالار نمایش را به چه شکلی باید ساخت تا تماشاچیانی که در طول دیوار آن نشسته اند از همه جا ، سن نمایش را به یک زاویه ببینند؟ پاره خط AB را سن نمایش می گیریم (مطابق شکل)از نقطه ی Aپاره خط AC را چنان رسم می کنیم که زاویه ی BAC مساوی ۵۳[…]

تقریب هندسی پی

دایره ای به شعاع ۱ واحد در نظر بگیرید . همان طور که در شکل زیر می بینیم مساحت چند ضلعی های منتظم محاط در این دایره با افزایش تعداد ضلع ها به سمت مساحت دایره که همانا عدد پی می باشد ، نزدیک و نزدیک تر می شوند .  

راه حل ژول ورن

ممکن است زمانی به درخت یا صخره ای با ارتفاع بلند بر خورد کرده باشیم و بخواهیم ارتفاع آن را اندازه بگیریم اما ندانیم چه طور باید این کار را انجام دهیم. در این جا طرحی را ارائه می دهیم که در رمان مشهور ژول ورن به نام‌ «جزیره ی اسرار آمیز» نقل شده است[…]

یک ماهی و دو مرغ ماهی خوار

دودرخت در طرفین رودخانه ای به فاصله ی ۲۵متر از هم قرار دارند که بلندی یکی ۱۰مترودیگری ۱۵متراست. دربالای هر درخت یک مرغ ماهی خوار نشسته است .ناگهان آن دو همزمان یک ماهی را روی خط واصل پای دو درخت در سطح آب مشاهده می کنند و با هم شروع به پرواز می کنند.هر یک روی یک خط[…]